Pište s námi příběh Boromejské zahrady!

Boromejská zahrada

Naším cílem je vytvořit příjemný prostor pro:

1. Zemědělství uprostřed města

 • dostupné pro školy, rodiny a veřejnost
 • komunitní pěstování zeleniny, ovoce, bylinek a dalších plodin
 • chov včel a péče o opylující hmyz 
 • chov ovcí, slepic a dalších domácích zvířat 

2. Vzdělávací programy 
 • ucelený vzdělávací koncept „Z hlíny až na talíř“ 
 • dětské herní plochy 

3. Další lokální aktivity 
 • prodej ze dvora, bedýnky, trhy, dílny, venkovní kuchyně...

Pomozte nám vytvořit z Boromejské zahrady místo k aktivnímu odpočinku dětí i dospělých.  Děti, které dnes navštěvují zahradu, budou za 10-15 let dospělé a budou ovlivňovat svět. Chceme, aby vyrostly s hodnotami a návyky, které se naučí v naší zahradě.

Návštěvnost areálu

Pište s námi příběh Boromejské zahrady!

Možnosti podpory

Napište malou kapitolu

Při jakékoli své návštěvě


Sami, s dětmi, s přáteli, jako návštěvníci konkrétní akce, můžete přispět do kasičky umístěné na recepci Otevřené zahrady.


 

Napište větší kapitolu

Finanční podporu můžete poslat:

 

 • převodem na účet 5053072/0800, variabilní symbol 242424 (potvrzení daru si prosím vyžádejte emailem na simona.skarabelova@nap.cz)
 • prostřednictvím aplikace Klikni a daruj (potvrzení o daru je v aplikaci automaticky nastaveno po zaškrtnutí příslušného políčka a zanechání údajů)

Napište velkou kapitolu

Kontaktuje naši kolegyni Simonu Škarabelovou


Společně s ní najdete způsob, jak konkrétně můžete zahradu podpořit. Vaše jméno se pak v zahradě objeví mezi dalšími dárci. Napište Simoně na simona.skarabelova@nap.cz nebo jí zavolejte na tel. 777 556 857 a nebo se u nás stavte na Údolní 33 v Brně.
 

Pište s námi příběh Boromejské zahrady!

Informace o Boromejské zahradě

Příběh Boromejské zahrady


19. století: Měšťanské zahrady
Šlechtická rodina Silva-Tarouca tu začíná s ovocnářskými pokusy. Sám hrabě se později stává duchovním otcem zahradnické profese u nás. 

1875: Klášterní zahrada
Z pozemků se stává klášterní zahrada řádu Boromejek a mimo jiné také slouží k zásobování klášterní nemocnice a školy.

1944: Bombardování
V listopadu je ulice Údolní terčem spojeneckého bombardování – klášter, hospic i škola utrpěly drtivé škody.

1950: Odsunutí Boromejek
Internát spolu s pozemky zabavuje komunistická vláda. 

1950–2006: Zahrádky
Prostor slouží místní obyvatelům jako zahrádky. Pozemky ale postupně zarůstají a pustnou. 

2006: Nový život
Nadace Partnerství se stává majitelem nemovitosti na ulici Údolní a iniciuje obnovu přilehlých zahrad. Společnými silami a spoluprací s městem Brnem a s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se do zahrad postupně vrací život.

2013: Otevřená zahrada
Otevřená zahrada je zpřístupněna veřejnosti a nadace zahajuje přípravu projektu městské farmy.

2015: dosud
Boromejská zahrada se otevírá veřejnosti a pracuje se na dobudování prostoru, kde městské farmy.

 

Co vše může váš příspěvek pomoci vybudovat? 

Fundraisingová strategie „krok za krokem“


Současnost – co už bylo vybudováno
Za 2, 5 mil Kč jsme dosud vybudovali (20142015):
 • Vyčištění zahrady, terénní úpravy a oplocení
 • Osázení částí ploch, vybudování chodníků ze štěpky
 • Komunitní zahrada (záhonky k pronájmu), skleník, květinová zahrada, kompost
 • Část včelstev, hmyzí domečky
 • Pec na chleba, gril a udírna 
 • Hrubá stavba venkovní kuchyně 
 • Venkovní učebna, 2 sklady na materiál

Budoucnost – co chceme v roce 2016
Za další 1,5 mil Kč vybudujeme (2016) – V ROCE 2016 CHCEME ZÍSKAT 1,5 mil Kč, to je minimum pro nutné investiční výdaje, tak aby zahrada mohla plnit své cíle a plně využít svůj komerční potenciál:
 • Infrastruktura pro domácí zvířata a včely
 • Infrastruktura pro zahradnické programy, výsadby
 • Mobiliář a orientační systém
 • Venkovní kuchyně
 • Výukové a herní prvky
 • Zpevněné plochy a cesty

Za dalších 1 mil Kč (2017) zajistíme:
 • Zvířata (slepice, králíci, ovečky)
 • Vytvoření a provoz vzdělávacích programů k částem zemědělského cyklu
 • Informační systém k historii místa (Silva Tarouca, Boromejky, poválečná historie) – obsah i forma
 • Sochu panenky Marie do groty 
 • Lepší vybavení venkovní kuchyně (elektrická trouba, aj.)
 • Další herní prvky pro děti (např. výtvarné prvky ze dřeva)

Vize
Vize další investice (2018….) ve výši cca 3 mil Kč vybudujeme:
 • Stezka korunami stromů

Pomozte nám s obnovou zahrad pod Špilberkem a napište další kapitolu příběhu Boromejské zahrady!

Podpořeno CMS Kentico