Obnovujeme genius loci brněnských zákoutí

15. 8. 2016

Grota v Boromejské zahradě je spolu s fontánou původní, tj. z konce 19. století. Původní Panna Maria Lourdská se v 50. letech 20. století, kdy řádové sestry musely své majetky opustit, ztratila. Aby grotta nezela prázdnotou, můžete se spolu s námi těšit z daru faráře Pankráce z Biskupství brněnského, který nám věnoval stávající Pannu Marii Lurdskou 
Pomozte nám s údržbou zahrad pod Špilberkem a napište další kapitolu příběhu Boromejské zahrady!

Podpořeno CMS Kentico