Pište s námi příběh Boromejské zahrady!

Boromejská zahrada

Díky podpoře našich partnerů, drobných i anonymních dárců se nám podařilo vytvořit příjemný prostor pro:

1. Zemědělství uprostřed města

 • dostupné pro školy, rodiny a veřejnost
 • komunitní pěstování zeleniny, ovoce, bylinek a dalších plodin
 • chov včel a péče o opylující hmyz 
 • chov ovcí, slepic a dalších domácích zvířat 

2. Vzdělávací programy 
 • ucelený vzdělávací koncept „Z hlíny až na talíř“ 
 • dětské herní plochy 

3. Další lokální aktivity 
 • prodej ze dvora, bedýnky, trhy, dílny, venkovní kuchyně...

Nyní je potřeba areál udržovat, pečovat o něj a naplňovat ho zajímavým vzdělávacím
a zážitkovým programem, tak abyste se k nám rádi a opakovaně vraceli.
Vaši přízeň a podporu tedy potřebujeme stále! Velmi si jí vážíme.

Jsme zahrada v centru Brna, ve svazích Špilberku, otevřená široké veřejnosti, v níž kdokoli, převážně rodiny s dětmi a zainteresovaná veřejnost, nalezne prostor pro vlastní tvorbu, odpočinek i inspiraci při péči o květiny, rostliny a zvířata.
Spolu se třemi budovami a Zahradou čtyř živlů tvoříme areál Otevřené zahrady.
Na rozdíl od konkurence - běžných a zájmových škol, nabízíme zážitek a radost z vlastního tvoření a aktivity, což je nejlepší předpoklad pro ukotvení a budoucí sdílení tradičních hodnot péče o své okolí.Návštěvnost areálu

Pište s námi příběh Boromejské zahrady!

Možnosti podpory


I drobný příspěvek nám významně pomůže!!! Jak pro příklad naložíme s těmito drobnými příspěvky?
 
za 20 Kč  -  zajistíme krmivo pro jednu slepici na čtrnáct dní,
za 50 Kč  -  pořídíme jednu sazenici levandule, rozmarýnu nebo ožanky kalamandry, nebo jiné květiny,
za 100 Kč  - zabezpečíme týden chodu zavlažovacího systému
150 Kč – představuje průměrnou cenu údržby vodního toku na jeden den
za 200 Kč - vyčištíme kotce pro králíky
za 500 Kč – se nám podaří posekat polovinu plochy trávníků v zahradě

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!
 

Napište malou kapitolu

Při jakékoli své návštěvě


Sami, s dětmi, s přáteli, jako návštěvníci konkrétní akce, můžete přispět do kasičky umístěné na recepci Otevřené zahrady.


 

Napište větší kapitolu

Finanční podporu můžete poslat:

 

 • převodem na účet 5053072/0800, variabilní symbol 242424 (potvrzení daru si prosím vyžádejte emailem na monika.babincova@nap.cz)
 • prostřednictvím aplikace Klikni a daruj (potvrzení o daru je v aplikaci automaticky nastaveno po zaškrtnutí příslušného políčka a zanechání údajů)

Napište velkou kapitolu

Kontaktuje naši kolegyni Moniku Babincovou


Společně s ní najdete způsob, jak konkrétně můžete zahradu podpořit. Vaše jméno se pak v zahradě objeví mezi dalšími dárci. Napište Monice na monika.babincova@nap.cz nebo jí zavolejte na tel. (+420) 733 746 8267 a nebo se u nás stavte na Údolní 33 v Brně.
 

Pište s námi příběh Boromejské zahrady!

Informace o Boromejské zahradě

Příběh Boromejské zahrady


19. století: Měšťanské zahrady
Šlechtická rodina Silva-Tarouca tu začíná s ovocnářskými pokusy. Sám hrabě se později stává duchovním otcem zahradnické profese u nás. 

1875: Klášterní zahrada
Z pozemků se stává klášterní zahrada řádu Boromejek a mimo jiné také slouží k zásobování klášterní nemocnice a školy.

1944: Bombardování
V listopadu je ulice Údolní terčem spojeneckého bombardování – klášter, hospic i škola utrpěly drtivé škody.

1950: Odsunutí Boromejek
Internát spolu s pozemky zabavuje komunistická vláda. 

1950–2006: Zahrádky
Prostor slouží místní obyvatelům jako zahrádky. Pozemky ale postupně zarůstají a pustnou. 

2006: Nový život
Nadace Partnerství se stává majitelem nemovitosti na ulici Údolní a iniciuje obnovu přilehlých zahrad. Společnými silami a spoluprací s městem Brnem a s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se do zahrad postupně vrací život.

2013: Otevřená zahrada
Otevřená zahrada je zpřístupněna veřejnosti a nadace zahajuje přípravu projektu městské farmy.

2015: dosud
Boromejská zahrada se otevírá veřejnosti. Za plného provozu se dobudovává infrastruktura, včetně prostoru městské minifarmy. Míří se sem na kursy dětské skupiny i zainteresovaná veřejnost včetně firem, vyhledávajících v zahradě neobvyklě příjemné prostředí pro teambuilding. Některé skupiny návštěvníků se začínají opakovaně vracet (senioři, firmy, kluby maminek s dětmi) a poptávají specializované vzdělávací programy typu komposty do firem, nebo vedení šetrné domácnosti. Podařilo se nám také získat pro Otevřenou zahradu certifikát Přírodní zahrady.

 

Co vše nám pomohl Váš příspěvek vybudovat? 

Jak šel čas při budování současné podoby areálu?


V letech 2014 – 2015 jsme za cca 2,5 mil Kč zrealizovali:
 • vyčištění zahrady, terénní úpravy a oplocení;
 • osázení částí ploch, vybudování chodníků ze štěpky;
 • komunitní zahradu (záhonky k pronájmu), skleník, květinovou zahradu, kompost;
 • pořízení části včelstev včertně hmyzích domečků;
 • výstavbu pece na chleba, grilu a udírny;
 • hrubou stavbu venkovní kuchyně;
 • dokončení venkovní učebny a dvou skladů na materiál.

V roce 2016 jsme za další 1,5 mil Kč dobudovali:
 • infrastrukturu pro domácí zvířata a včely;
 • infrastrukturu pro zahradnické programy a výsadby;
 • mobiliář a orientační systém v zahradách;
 • venkovní kuchyni;
 • výukové a herní prvky;
 • zpevněné plochy a cesty.

Za další více jak  1 mil Kč v roce 2017 realizujeme:
 • živá zvířata v minifarmě (slepice, králíci, ovečky;
 • vznik a provoz vzdělávacích programů k částem zemědělského cyklu;
 • sochu panenky Marie do groty (darem od Biskupství brněnského)
 • vybavení venkovní kuchyně včetně zelené střechy kuchyně;
 • další herní prvky pro děti včetně multifunkční hrací plochy.

Vize
Pohráváme si s myšlenkou pronájmu další části Boromejských zahrad (za plotem nad grottou), kde bychom chtěli zrealizovat něco mezi "divočinou, stezkou mezi korunami stromů, open air ateliérem a místem pro piknik".
Pomozte nám s údržbou zahrad pod Špilberkem a napište další kapitolu příběhu Boromejské zahrady!

Podpořeno CMS Kentico